TECHNOLOGY TRANSFER

Pro letoun ALTO NG nabízíme převod licence neboli Technology Transfer (TT). V rámci tohoto produktu je zákazníkovi poskytnuta:

  • Kompletní výkresová / technická dokumentace
  • Školení zaměstnanců
  • Technická podpora

Balík Technology Transfer představuje jednoduchou, rychlou a zároveň velmi ekonomickou variantu pro spuštění licenční výroby v dané zemi.

CHINA EXPERIENCE

V dubnu 2016 podepsala naše společnost Technology Transfer s čínskou společností Wanfeng Aviation. Technology Transfer zahrnoval předání kompletní výkresovou dokumentaci, technickou podporu a školení zaměstnanců. První část školení ve společnosti Wanfeng Aviation započalo v září 2016.  V této části byli zaměstnanci seznámeni s instalací motoru a s dokončovacími operacemi na letounu.  Následující rok odcestoval tým Direct Fly do Číny, aby poskytl technickou pomoc a asistenci při záletu letounu. Druhá fáze školení pro Wanfeng Aviation se zaměřila na stavbu trupu a křídla letounu.

VÝKRESOVÁ & TECHNICKÁ DOKUMENTACE

V rámci TT je zákazníkovi poskytnuta kompletní výkresová dokumentace v elektronické formě nutná pro výrobu jednotlivých dílců a jejich ustavení do nadřazených sestav. Technická dokumentace je následně vhodná platforma pro certifikaci letounu v dané oblasti.

TECHNICKÁ PODPORA

Součástí převodu licence je i technická podpora na místě realizace. Naši zaměstnanci jsou dle předem stanovených podmínek vysláni na místo pro konzultaci a případné řešení problémů se stavbou a provozováním letadel.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Spolu s dokumenty je poskytován trénink zaměstnanců koncového zákazníka. Školení zaměstnanců je rozděleno do několika fází zaměřených na různé části stavěného letounu. Na konci každé fáze podstoupí zaměstnanci test znalostí, na jehož základě je jim udělen unikátní certifikát. Pro maximální názornost se výuka provádí na skutečných dílech stavěného letadla.

FÁZE I

První část školení se věnuje instalaci motoru ROTAX 912ULs, přístrojů a elektrického zapojení. Závěrečná část se odehrává na letišti a věnuje se dokončovacím pracím na letounu a samotnému záletu.

FÁZE II

Následující část se zabývá sestavou a nýtováním trupu, ocasních ploch a křídla letounu. Zaměstnanci jsou seznámeni s různými druhy nýtovacích technik, lisováním ložisek a dalšími standardními operacemi.

FÁZE III

V poslední fázi jsou zaměstnanci školeni v oblasti výroby jednotlivých dílů. Školení probíhá u operací: frézování, ohraňovaní, lisování a další metody tváření. Součástí fáze III je poskytnutí přípravků, nástřihových plánů pro výrobu.

TOP