TECHNOLOGIE MATCH HOLE

Technologie Match Hole, neboli „dírka na dírku“ je velmi efektivní způsob výroby a stavby kovových letadel. Princip spočívá ve vrtání děr pro spojovací materiál již ve fázi třískového obrábění – frézování. Takto získané díly jsou poté předány k dalším tvářecím operacím – ohýbání, tvarování. Po následné povrchové úpravě jsou díly předány k finální montáži. Sofistikovaný systém Match Hole zaručuje, že jednotlivé díly k sobě pasují s minimálním množstvím dokončovacích operací. Stavební proces je graficky zobrazen na diagramu níže.

Hlavní výhoda tohoto systému spočívá v jeho efektivitě. Implementací MHT se významně snižují výrobní náklady a čas, odpadá nutnost použití složitých přípravků na ustavení jednotlivých dílů do sestav, a snižují se tak nároky na zkušený personál. Mezi hlavní výhody patří:

  • Nízké výrobní náklady
  • Menší počet přípravků
  • Zkrácení výrobního času
  • Nízké nároky na zkušenosti personálu

Přednosti tohoto systému ocení zejména stavitelé – amatéři, pro které je pak skládání draku letounu velmi jednoduché a komfortní.

Direct Fly nabízí kompletní převod konvenčně vyráběné konstrukce na technologii Match Hole.

TOP