TECHNOLOGY TRANSFER

Pro letoun ALTO 912TG nabízíme převod licence neboli Technology Transfer (TT). V rámci tohoto produktu je zákazníkovi poskytnuta

  • Kompletní výkresová / technická dokumentace
  • Školení zaměstnanců
  • Technická podpora

  Balík Technology Transfer tedy představuje jednoduchou, rychlou a zároveň velmi ekonomickou variantu pro spuštění licenční výroby v dané zemi.

  ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

  Spolu s dokumenty je poskytován trénink zaměstnanců koncového zákazníka. Školení zaměstnanců je rozděleno do několika fází zaměřených na různé části stavěného letounu. Na konci každé fáze podstoupí zaměstnanci test znalostí, na jehož základě je jim udělen unikátní certifikát. Pro maximální názornost se výuka provádí na skutečných dílech stavěného letadla.

  FÁZE I

  První část školení se věnuje instalaci motoru ROTAX 912ULs, přístrojů a elektrického zapojení. Závěrečná část se odehrává na letišti a věnuje se dokončovacím pracím na letounu a samotnému záletu.

  FÁZE II

  Zabývá se sestavou a nýtováním trupu, ocasních ploch a křídla letounu. Zaměstnanci jsou seznámeni s různými druhy nýtovacích technik, lisováním ložisek a dalšími standardními operacemi.

  FÁZE III

  Zaměstnanci jsou školeni v oblasti výroby jednotlivých dílů. Školení probíhá u operací: frézování, ohraňovaní, lisování a další metody tváření. Součástí fáze III je poskytnutí přípravků, nástřihových plánů pro výrobu.

  VÝKRESOVÁ & TECHNICKÁ DOKUMENTACE

  V rámci TT je zákazníkovi poskytnuta kompletní výkresová dokumentace v elektronické formě nutná pro výrobu jednotlivých dílců a jejich ustavení do nadřazených sestav. Technická dokumentace je pak vhodná platforma pro certifikaci letounu v dané oblasti.

  TECHNICKÁ PODPORA

  Součásti převodu licence je i technická podpora na místě realizace. Naši zaměstnanci jsou dle předem stanovených podmínek vysláni na místo pro konzultaci a případné řešení problémů se stavbou a provozováním letadel.

  TOP