ALTO

Celokovový dolnoplošník certifikovaný v kategorii UL a LSA.
V současné době létá více než 70 těchto letadel v různých zemích světa, např. v USA, Brazílii, jižní Africe nebo Španělsku. ALTO je vhodné zejména pro rekreační létání, a to zejména z důvodu robustní konstrukce a nezáludných letových vlastností.

STOL CRUISER

PŘIPRAVUJEME: Moderní hornoplošník s nízkou pádovou rychlostí odpovídající kategorii STOL.
Předností tohoto letounu je mimo jiné také vysoká cestovní rychlost, která umožňuje všestranné využití letounu.

TOP